כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1953
נפתחה מרפאת שיניים – ד"ר אונה.20
נפתחה המכבייה.