כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1953
12
הכנסת אישרה חוק החינוך הממלכתי. בוטל זרם העובדים.