כניסת חברים ותושבים

יולי 1953
1
נחנך בית הועד הפועל של ההסתדרות בתל אביב.10

מגיע מחנה קיץ של "התנועה המאוחרת" לחודש, לאיסוף תפוחי אדמה ולעישוב בכרם ובבוטנים, 90 נערים.
פעולת סניף מפא"י מתחדשת.
עמוס מנור, שליחנו בגרמניה, כותב לנו על ביקור מחלקת ההתיישבות לקניית ציוד חקלאי מכספי השילומים.
קבוצה ראשונה יוצאת למחנה נופש בעין כרם.
13
הפרות נעלמו מן הרפת בלילה. המשטרה הוזעקה, אך התברר שהפרות פרצו את הגדר והשומרים לא הרגישו.
ויכוחים סוערים על פרשת "פריג'ידר פרטי לא לגאלי" (מקרר – אשר מרתיח!").