כניסת חברים ותושבים

יוני 1953
8
מגיעה מחלקת נח"ל בת 60 איש.19
מצרים – רפובליקה, עבדול נאצר – נשיאה.