כניסת חברים ותושבים

מרץ 1953
5.3.1953
מת יוסף סטלין.