כניסת חברים ותושבים

ינואר 1953
16.1.1953
קו טלפון לנקודה.
הועברה המכוורת לנקודה ולמטעי קובני. סוכם להמשיך בטיפוח הברווזייה.נכנסו המשפחות הראשונות לדירתם הקבועה: הישראלי וויקטור.
ענף הצאן הוקם.