כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1952
2.12.1952 י"ד כסלו
הופיע "יומן משק גבעת חיים" בשמו החדש: "בתוכנו".
אזכור (בעלון) של עשור לקיבוץ כפר סאלד.
יונה לנדסברג מדווח בעלון על שליחותו בצרפת.
20.12.1952
הואר לראשונה מחננו באור חשמל. בא סוף סוף הקץ על ה"בעוד שבועיים"...27 בנים ובנות מצטרפים חגיגית להסתדרות "הנוער העובד".