כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1952
9.10.1952
ברכה למשה גרינשפן שמלאו 30 שנה לעבודתו כסנדלר.
הצטרפו עוד שלוש משפחות מיגור: כהן, קרני, בן ארצי.
11.10.1952
נבחרו שני מזכירי פנים: שושנה כרמלית (שושנקה דייג) ונחמיה גינזבורג.
שני צעירים לסמינר בני ה"איחוד": גלעד כרמי ופטר לנג.
למועצת איחוד הקבוצות והקיבוצים נבחרו: גדי ארז, חיים הורוביץ, ראובן הישראלי, חנה נבון, ומרים אלטמן לנשיאות המועצה.
המקלחת הציבורית גמורה. הוחלט להתקין מתקן מים חמים.חברים רבים נסעו לתל יוסף להשתתף במועצה של ה"איחוד".
חגיגת חג המים ליד הבאר החדשה, "הבאר הזאת הראשונה אשר בנינו ביישובנו".