כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1952
1.9.1952
באורווה מתה הסוסה "קוריאה" – הטובה מכולן.
התחילו בסלילת כביש כורכר, כדי לאפשר גישה לבניינים.
5.9.1952
"עיתון חי בנקודתיים" – ראשית תכנית חודשית.
11.9.1952
ביקור מזכירות האיחוד אצלנו. דורשים מאתנו 17 חברים לפעילות בתנועה.
עברו אלינו המשפחות פונדיק ומלכין מיגור, ומשפחת איתי מכפר-גלעדי.
בית המלאכה לחשמלאים עם המרכזייה עומד להיות מוקם.
על פסגת הגבעה סביב המדורה, טכס פתיחת שנת הלימודים תשי"ג לילדי כל הכיתות.
14.9.1952
הוסכם בין הצדדים שהשטח של ביח"ר "גת" יוצא מן החלוקה ויהיה שטח ניטראלי.
באסיפה ("מלאת התרגשות ועניין") הוחלט לא לעבוד השנה ביום הכיפורים.
10.9.1952
נחתם הסכם השילומים עם גרמניה.