כניסת חברים ותושבים

יולי 1952


30 הצגות של "המלך בור" (בובטרון) במשך חודש יולי ב-30 מעברות, לפני קהל של לא פחות מ-1000 איש. "מטרתנו היא שאת "מלך בור" יראה כל ילד בארץ".

11.7.1952
מסיבת חתונה ראשונה עם כניסתנו אותו יום לחדר האוכל הנפרד - גלעד (כרמי) ודרורה: "בנו בית נאמן בגבעתנו הנבנית".
הוכרנו כאגודה שיתופית עצמאית. שמה: "גבעת חיים איחוד הקבוצות והקיבוצים".
חברי ההנהלה: עזריאל שולמן, אברהם שניר, אריה שינדלמן, שמעון שיפמן, מרים אלטמן ונחמיה גינזבורג.
19.7.1952
ברוך אזניה מרצה על פעולות הכנסת.
23/24.7.1952
בת ראשונה נולדה בנקודה החדשה: רוני זליגר. בן ראשון: ארנן מולנר (מוהר).
הוחלט באסיפה להקים בית-עם על שמו של חיים ארלוזורוב ז"ל. (הכוונה לאולם תרבות).