כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1952
1.8.1952
חולקה הספרייה לפי האחוזים המקובלים: 40:58 - "לפי סוגי הספרים ולפי ערכם".
חלוקת הקרקעות: כרם צעיר בקובני עבר לרשותנו, פרדס צעיר, חלוקה ברפת ובצאן.
ילדי ביה"ס האחרונים עברו אל משקם החדש. מחכים לילדי יגור.
יחד עם קבוצת עלית הנוער יתחנכו השנה בביה"ס שלנו 220 ילד.
16.8.1952
הושלמה ההעברה של כל חברינו מכפר סאלד.

חלק ממיסדי הקיבוץ, הפלקט הוכן במקור על ידי פינדה שפע ושופץ על ידי ענבל סמית


22.8.1952
מסיבת עונג שבת לכל הציבור, כולל הילדים - החל בכיתות ה' בנקודה החדשה – מוקדשת להעברה.