כניסת חברים ותושבים

יוני 1952
7.6.1952
יונה ורבקה לנדסברג יצאו לשליחות לצרפת. חזרה מחו"ל משפחת יחיאלי.
8.6.1952
בוועדת בוררות נמסרה רשמית הצעה לשני המשקים: אדמה בוואדי קובני תמורת שטח אדמות מהדרין.
22.6.1952
במרכז החקלאי הוחלט סופית על חלוקת הקרקעות בין שתי הגבעות חיים. התחילו בבניין (צריף) חדר האוכל.
גומרים את גז הצאן – בברווזיה מצמצמים את להקות הרבייה.
שמאי מדיני – בר מצווה ראשון בנקודה החדשה: "תגדל ותהיה קפדן כשמאי בענייני אידיאה וסלחן וטוב כהלל בעניינים שבין אדם לחברו".


גזיזת הכבשים בדיר