כניסת חברים ותושבים

מאי 1952
23.5.1952
כ"ח אייר - ערב שבת: הנחת אבן הפינה.
הוקמו צריפים ראשונים. התקנה ראשונית של קווי מים, ביוב וחשמל במשק. קידוח באר, פרדס בצפון, עיבוד שדות פלחה על יד חצרים. הוקם משק בית ספר.
מושג הסדר זמני לתפעול משותף של "גת" על ידי שני המשקים.