כניסת חברים ותושבים

ינואר 1960
1/1/60
גשמי ברכה (200 מ"מ תוך זמן קצר) גרמו לנו נזקים כבדים. עד סוף ינואר ירדו 390 מ"מ.

6/1/60 
רבים נסעו לת"א לחזות בהצגת "ביקור הגברת הזקנה" שב"הבימה".
כיתה י' התגייסה ל- 10 ימים "לעזרת משק צעיר" – הוא חצרים.
דווח על הועידה החקלאית שנסתיימה זה עתה ועמדה בסימן המשבר החריף בחקלאות.

12/1/60
הפרלמנט הירדני דחה פה אחד את ההצעה להקים מדינה פלסטינאית.