כניסת חברים ותושבים

מרץ 1960
1/3/60
מסיבת כלולות גדולה בהשתתפות משלחות מחולדה ומאפיקים, לרביבה עם אברהם, לניצה עם גדי.
נולדו נכדים ראשונים אצלנו: צפריר ואיילת. בחודש מרס עברנו זו הפעם הראשונה בתולדות המשק, את התנובה היומית של 2,000 ליטר חלב.

22/3/60
עקב הידלדלות מקורות המים במדינה בשל שלוש שנות בצורת רצופות, הוחלט לקצץ באספקת המים בשיעורים שבין 5 ל- 20 אחוזים.