כניסת חברים ותושבים

פברואר 1960
6/2/60
הצעת המזכירות לקבל נער ערבי להכשרה בנגריה לא נתקבלה באסיפה.
נתקבלו מספר עבודות גדולות לביצוע בנגריה שלנו.
"יובל ראוי לציון - מלאו 25 שנה לעבודת אהרון מדיני במספוא!".

13/2/60
דוד ברנע נבחר למרכז ו. תרבות.

14/2/60
ט"ו בשבט: במקווה ישראל ניטעו 20 עצים לזכרו של אמנון כפרי, השתתפה משלחת מקיבוצנו.

18/2/60
בעלון הופיעה בצורה בולטת, הודעה לציבור: עקב הבצורת שפגעה בכל אזורי הארץ צפוי לנו צמצום דרסטי במכסת המים – בזאת הננו מודיעים שאסור להשקות דשאים. פרחים במזלף בלבד.