כניסת חברים ותושבים

"תקופות השנה"- מתוך ערב שירי דליה רביקוביץ (2015)