כניסת חברים ותושבים

"התקוה שלנו"- ערב ראש השנה התשע"ו 2015