כניסת חברים ותושבים

יומניוז אוגוסט 1995 חופש גדול