כניסת חברים ותושבים

ארוח בשדרות (2015)


צילום ועריכה: יוסי רום