כניסת חברים ותושבים

ארכיון תכנון ובניה, אשר ישראל

אשר ישראל אחראי על ארכיון תכנון ובניה.

במסגרת תפקידו:

הסדרה ורישום אינדקס תוכניות בניה. 

שמירה על תכתובת וקבלת החלטות בתחום.

החלפה וסימון תיקים מחדש.

מתן מענה לפניות הציבור.

כמו כן הוא כתובת לציבור בנושאי ארנונה מול המועצה.

 

תאום ניהולי : עמוס וכמן, מנהל/ת קהילה, היידי עפרון

שעות עבודה : בבוקר , כל יום , עם גמישות בהתאמה לצרכים ולפניות הקהל.

מקום: קומה תחתונה במנהלה 

 

יצירת קשר :

tichnunghi@gmail.com 

טלפון : 04-6369810 משרד 

050-7979385 נייד 


על הארכיון


נוהל בניה פרטית  (2013, עדכון 2015)


קרטריונים לקביעת הליכי אישור בניה פרטית (2015)


מסמכים נוספים לקבלת היתרי בנייה - רמי 2016
אשר ישראל