כניסת חברים ותושבים

טורניר כדורגל מרכזונים 2015

צילום ועריכה: יותם עפרון

מיכאל ברות