כניסת חברים ותושבים

השמורה בג' גבעה , גבעת הדורבנים (1998)