כניסת חברים ותושבים

חיילים בודדים (2014)


סרט שנעשה על ידי  צוות סרטים מגזין של העיר רעננה

ועוסק בחיילים בודדים בישראל .

גוש , שאומץ ע"י מש הרץ הוא אחד מ 3  שמתראיינים כאן .