כניסת חברים ותושבים

בנייה במרכז הקיבוץ, בין הציבורי לפרטי- (ליאור באואר) תערוכה ודיון בגלריה
מיכל