כניסת חברים ותושבים

ליאור באואר 6.11.14
ליאור באואר
פרוייקט גמר - 
בין הציבורי לפרטי - מרכז הקיבוץ
6.11.2014 - 15.11.2014
פתיחה ודיון פתוח, יום חמישי 6.11.14,, בשעה 20:00
לכתבה על התערוכה שהתפרסמה בבתוכנו - עלון הקיבוץ


מתוך הכתבה:

החלק האחרון של לימודי האדריכלות הוא פרויקט הגמר, שבו נדרש כל סטודנט לבחור מקום ונושא, לחקור אותו ולהציע התערבות תכנונית במקום.
בפרויקט הגמר שלי בחרתי להתעסק בקיבוץ – בקיבוצים בכללי ובגח"א כמקרה בוחן.
עניין אותי להתעסק במשמעויות של השינויים העוברים על המקום ובחרתי להתמקד במרכז הקיבוץ מכיוון שאלו המבנים שהושפעו הכי הרבה מהשינויים עקב ההפרטה.
מרכז הקיבוץ הפך ממקום שהיווה את מוקד המפגשים בקיבוצים למקום הפעיל בעיקר באירועים מיוחדים ורוב השנה אינו מממש את ייעודו.
מטרת הפרויקט הייתה להציע פתרון שיביא להחייאת המרכז והפיכתו למוקד אטרקטיבי מבחינה תרבותית וחברתית כך שיהיה המקום שבו ייפגשו התושבים ביום יום.
נושא נוסף שהעסיק אותי בפרויקט היה נושא הדיור. זהו נושא הנוגע לי באופן אישי – רק מעט צעירים בגילי מבני הקיבוץ זוכים להקים בו את ביתם, ומצוקת הדיור גדולה. החלום לגור בקיבוץ הולך ומתרחק, והקיבוץ במבנהו הנוכחי לא מאפשר לכל בני הקיבוץ שגדלו בו לחזור ולהקים בו את משפחתם. לכן בפרויקט הצעתי פתרון חלופי לשכונת ההרחבה המגדילה את שטחי הקיבוץ.
תוספת המגורים שהצעתי בפרויקט נועדה גם על מנת לתמוך בהחייאת המרכז.
שני נושאים אלה והמפגש ביניהם במקום שהוא ציבורי אך גם פרטי העסיקו אותי במהלך הפרויקט.מיכל