כניסת חברים ותושבים

שיר סיום, מילים: ארנון לפיד, לחן: גדעון אפרתי


נכתב לחג הארבעים של הקיבוץ 1992


ארבעים שנה בונים אנשים את הבית הזה

עובדים ונחים

וצוחקים ובוכים

שונאים ואוהבים

שמחים וכואבים

וזורעים וקוצרים

ויולדים וקוברים

וכל כך הם שקועים בטרדות יומם

שאינם רואים מה יפה הוא ביתם.


פזמון:

ארבעים שנה, ארבעים שנה

מי צריך מסיבה, מי צריך מתנה

כשיש לאנשים מין בית כזה

יש הפי-אנד למחזה.


ארבעים שנה בונים אנשים את הבית הזה;

ויש בו אולי

קצת קורוזיה ובלאי

וסדקים בקירות

ופינות אפורות

וצירים רופפים

וגגות שדולפים

ובכל זאת הבית ניצב על עומדו

כי עמוק ובריא ומוצק יסודו.


פזמון:

ארבעים שנה, ארבעים שנה...