כניסת חברים ותושבים

אנחנו הבנאים, שיר ילדי גבעת חיים איחוד, טקס הנחת אבן הפינה, 1952


אנחנו הבנאים

נבנה פה בתים נאים, נאים

ואנו הטייחים

נקשטָם לבנים וצחים.


פזמון

בית נאה נבנה פה

זה לנו היעוד

כל החפץ ייהנה בו

אנחנו בני האיחוד


אנחנו החקלאים                                                        

נצמיח שדות גבוהים, גבוהים                                                

נזרע ונקצור בִמְהרה                                                          

שדות של חיטה ושעורה.                                                    


פזמון...    

                                                                             

אנחנו בשירותים                                                         

דואגים מאד לחברים                                                                      

טבח ישביע רעֵב                                                                          

סנדלר ינעיל יחף.       

                                                      

פזמון...                                                                               

   

אנחנו המחנכים 

נחנך ילדים במיטב הדרכים  

מורה ומטפלת

על כל ילדה וילד


פזמון...                                                                               


לנו הרבה טירחה, טירחה 

אנחנו בעלי המלאכה
מאום לא יקום בלעדינו   
הכל רק בזכות עמלנו

פזמון...