כניסת חברים ותושבים

צח"י - צוות חרום ישובי

מטרת הצוות:

היערכות אירגונית קהילתית למצבי חירום ואסון על מנת לתפקד בצורה מיטבית 

במהלך האירוע ולחזק את החוסן האישי והקהילתי.

הצוות נועד לספק מידע, סיוע פיזי, נפשי ורפואי, ארגוני וחברתי ליחידים, למשפחות 

ולכלל האוכלוסייה במעגלי הקרבה השונים לפי סוג האירוע ובשלביו השונים. 

פעילות זאת תתבצע על-ידי הצח"י בזמן שהגורמים המקצועיים (הצלה, רפואה ובטחון) מבצעים את תפקידם, 

תוך שהוא מלווה את האוכלוסייה בדרכה לשגרה.

 

הניסיון מלמד כי בישובים בהם נעשתה היערכות מוקדמת לחירום, הייתה להיערכות זו 

תרומה רבה לחוסנם האישי והקהילתי של התושבים ולכושר עמידתם באירועי משבר וחירום.

יכולתם של ישובים לפתח משאבי התמודדות ולהתארגן לטיפול במצבי משבר 

מגבירה את החוסן הקהילתי, 

מקטינה תלות בגורמי הרשות המקומית ומשפרת את תהליך החזרה לשגרה והשיקום בעקבות אירועים קשים.  

צח"י מושתת על מתנדבים ובעלי תפקידים מתוך הקהילה.

 

יניב אופיר יו"ר צח"י: נייד: 054-9722021 yanivoyanivo@gmail.com 


טלפונים של בעלי תפקידים בקיבוץצח"י גח"א – צוות חוסן וחירום יישובי / ציון נואמה

 

חוברת כללית להערכות למצבי חירום

 

מידע נוסף:

הנחיות להתנהגות בזמן אזעקה

צח"י, מידע נוסף במועצה האזורית עמק חפר

אתר כללי פיקוד העורף

הערכות משפחתית

במקרה של רעידת אדמה

כיצד מתנהגים בשעת שריפה

בטיחות אש בבית

בעלי צרכים מיוחדים

לימוד עזרה ראשונה באופן מקוון

הנחיות להתנהגות בזמן אזעקה (מונגש לילדים,קשישים, עולים, מוגבלים שכלית)
 

הנחיות פיקוד העורף 1
.
הנחיות פיקוד העורף 2