כניסת חברים ותושבים

ערב שירי שאול טשרניחובסקי (2014)