כניסת חברים ותושבים

מוסה עכה (1998)

מוסה עכה בן 70 (1998)הפקה: גלי גבעה

מוסה עכה , מתוך "בראשית היתה הנקודה"הפקה: גלי גבעה