כניסת חברים ותושבים

אינטרמצו לארבע טוריות וכותנה (1999)


הפקה: גלי גבעה