כניסת חברים ותושבים

מאיפה באו הצבעים - מופע לשנת ה-60 (2012)

חלק א'חלק ב'

חלק ג'