כניסת חברים ותושבים

הפשפש / יוסי כפרי

בשנים 1952-1950 נוצר שער זה  לקיבוץ החדש שקם עקב הפילוג בגבעת חיים.

נערות ונערים עברו כאן  ללימודיהם וחזרה, לוחות עץ לבניית הצריפים הראשונים וגם שקי המלט לבניית הבתים.

מוזמנים לגשת ללמוד ולראות.

כך זה נראה פעם לפני פעולת השימור.
וכך זה היום – מוזמנים לדעת לראות ולהזכר.

יוזם: יוסי כפרי, ביצוע: נחום ידיד, צילום יוסי רום