כניסת חברים ותושבים

מים לדוד המלך - הנעורים רוקדים שבועות 2014

צילום: גלי גבעה