כניסת חברים ותושבים

בנימין שפריר מסיים את עבודתו (1993)
הפקה : גלי גבעה