כניסת חברים ותושבים

מטעים (פרדס ואבוקדו)

עוד עסקים בגח"אענף המטעים נחלק ל- 2 ענפים שונים:

1. אבוקדו: לגח"א כיום כ- 300 דונם אבוקדו, כשכל השטחים נכון להיום נמצאים בקובני (אזור גן איתמר למי שפחות מכיר).

במטע גדלים 10 זנים שונים של אבוקדו, כאשר עונת הקטיף נמשכת מאמצע ספטמבר עד מאי.

2. פרדס: שטח הפרדס כ- 900 דונם. חלקו בקובני וחלקו באזור שנמצא מזרחית לקיבוץ שנקרא זלפי. בפרדס מגדלים 12 זנים שונים של פירות הדר, כאשר עונת הקטיף נמשכת מתחילת אוגוסט ועד אפריל.

 

משרד- טלפקס- 04-6369557

יוני- 052-2737993


Mataimghi@gmail.com