כניסת חברים ותושבים

מדידת גשם 2019-20

רישום הגשם מתעדכן כל בוקר בשעה 8:00.

אם אינך רואה רישום מעודכן, רענן את הדף (לחץ על מקש F5 במקלדת)


תאריך

ספט'

אוק'

נוב'

דצמ'

ינואר

פבר'

מרץ

אפריל

מאי

1



2 5 12

2




2

3





8


4




10

5




5521
13

6




3 24 8

7



7


8


3627


9




5 13
2

10




53
17

11





17


12




4015 13

13





220

14




2

15





16






17





10 10

18





182


19




3727

20





629

21





265 4

22




23


23




8



24





1

2 1

25




60
1

26




30

27

1

19

28

10
62

29

2

210

30




8

31










סה"כ

13022642067193

סה"כ מצטבר

131315279485556649



מדידת גשם משנים קודמות -

תשע"ט 2018-19

תשע"ח 2017-18

תשע"ז 2016-17

תשע"ו 2015-16

תשע"ה 2014-15

תשע"ד- 2013-14

תשע"ג 2012-13

תשע"ב 2011-12

תשע"א 2010-11

תש"ע  2009-10


כמה נשאר עד הממוצע הרב שנתי (550 מ"מ)?


נתוני הגשם המצטבר החל מינואר                      נתוני הגשם המצטבר עד סוף דצמבר