כניסת חברים ותושבים

ביקורים אצל משפחת ידיד 1958,1967
ביקור אצל משפחת ידיד 1958
ביקור משפחת ידיד 1958


ביקור אצל משפחת ידיד 1967
ביקור משפחת ידיד 1968