כניסת חברים ותושבים

הסדר הביניים - שאלות ותשובות

 

הסבר כללי על הסדר הביניים – שאלות ותשובות 8.12.20

 

בחמישי-שישי 10-11.12.20 תערך קלפי ממוחשבת לאישור מתווה הכניסה הסדר הביניים. אכן, הנושא מורכב וקשה לתמצת אותו בכמה מילים. חשוב לנו שתדעו על מה אתם מצביעים - אי לכך, ניתן לקבל את המידע בעזרת מפגשי זום שנערכו בנושא ומסמכים ברמת פירוט שונה (זמינים במדיה המקומית). להלן מסמך מתומצת עם שאלות ותשובות בנושא. בהצלחה!

 

מהו הסדר הביניים?

הסדר הביניים זו החלטה של רמ"י, המערבת את הקיבוץ, החברים ובוני שכונה ג'. נכון למצב היום, הסדר הביניים מהווה את הדרך היחידה לקבלת חתימת רמ"י על היתרי בניה חדשים (כולל תוספות בניה) כל עוד לא הושלם הליך השיוך עבור מי שנקלט לחברות אחרי היום הקובע (12.12.2002).

 

מה צריך כל צד לתת ומה כל צד מקבל?

הקיבוץ חותם על תצהיר מול רמ"י בו מתחייב בין היתר –

(א) עד תום תקופת הסדר הביניים (נכון לעתה 31.12.2021) לבחור חלופת שיוך ולהגיש לרמ"י בקשה מלאה כולל מסמכים שונים הנדרשים לפי נהלי רמ"י לביצוע השיוך;

(ב) להסדרת השימושים הלא מוסדרים, והעמדת ערבות של עד מיליון ₪.

חברי הקיבוץ מתחייבים לבחור בחלופת שיוך שבעקבותיה יחויבו בתשלומים עבור הקרקע.

הבונים בשכונה ג' (ומי שמבקש הייתר בניה ונקלט אחרי היום הקובע) חותמים על תצהיר מול רמ"י הכולל התחייבות תשלום של 91% אם לא תתקבל חלופת שיוך עד תום הסדר הביניים. כמו כן עליהם להמציא לרמ"י ערבות בנקאית על סך 200 אלף שח. לאחר זאת יסכים רמ"י לחתום על הבקשות להיתרי בניה.

 

כמה כסף תעלה לקיבוץ הסדרת השימושים הלא מוסדרים?

רוב העבודה מול רמ"י נעשתה.

שולמו 7.3 מיליון ₪ בגין דמי שימוש על 10 שנות שימוש שהסתיימו ב 2017. בנוסף סביר שנדרש לשלם סכום נוסף עבור דמי שימוש עבור התקופה שמסוף 2017 עד ליום התשלום, וערבות על סך מיליון ₪ להבטחת התחייבויות קדימה.

 

מה יקרה אם לא נעמוד בתאריך היעד לתום הסדר הביניים?

קשה לומר, כיוון שמדובר בגוף חיצוני (רמ"י). 

אפשרות אחת שרמ"י ידחה את תאריך פקיעת הסדר הביניים (דבר שקרה בעבר כבר מספר פעמים). 

אפשרות אחרת היא שרמ"י לא יאפשר דחייה של התאריך ואז יחולו התנאים הבאים:

*   הבונים בשכונה ג' וכל מי שחתם על התצהיר כדי לקבל היתר בניה יחוייב לשלם מיידית 91% מערך הקרקע

     - אם לא ישולם הכסף תלקח הערבות ורמ"י ידרוש את היתרה.

     - אם לא ישולם הכסף יינתן המגרש לחבר אחר.

     - אם הקיבוץ לא מוצא מועמד אחר רמ"י יכול לקחת לעצמו את המגרש.

*    ההתחייבויות הנ"ל יחולו על החברים הבונים

*    יש סיכוי שחברים ותיקים (קבוצת ה400) שירצו לבנות בתקופת הסדר הביניים ידרשו לשלם 91% מערך הקרקע החל מ 141.5 מ"ר. אולם, לגבי סוגיה זו קיימים תקדמים בהם רמ"י לא נקט במהלך זה.

*    ככל שהקיבוץ יקבל החלטה על מעבר לחלופת המגורים, ויגיש בקשה ומסמכים כנדרש לפי ההחלטה לרמ"י עד המועד הקובע - הקיבוץ יהיה חשוף לתשלום 3.75% עבור כלל הדירות לשיוך וזאת על מנת שהחברים הבונים יחובו ב 33% מערך הקרקע (ולא 91%) כל עוד לא מיושם הליך השיוך.

 

למי מותר לבנות בתקופת הסדר הביניים?

לכולם מותר לבנות.

הותיקים יוכלו לבנות בלי לחתום על תצהירי הסדר הביניים מול רמ"י.

שכונות א' ב' (שרוצים לבנות בתקופת ההסדר) ו-ג' יחוייבו בחתימה על תצהירי הסדר הביניים ויחוייבו על העמדת ערבות של 200 אלף ₪. 


************************************

יש להדגיש שהצבעה על הסדר הביניים אינה הצבעה על חלופת השיוך. 

בכל זאת מצאנו לנכון להסביר מספר תרחישים שעשויים להתקיים אם תבחר חלופת חלקת המגורים

 

מה לגבי שאר החלופות?

החלופה הנוכחית, 751, קובעת תשלום מקסימאלי של 91% מערך הקרקע לכל מי שנקלט לאחר שנת 1987 (15 שנה לפני היום הקובע של גח"א). עבור הוותיקים הסכום המדוייק נקבע על פי וותק נכון למועד הקובע. הנחת העבודה היא שכדאי לעבור לחלופה אחרת כי אז התשלומים יפחתו. חלופת האגודה ככל הנראה אינה ברת יישום היות ורמ"י עומדת לשנות את התנאים לחלופה זו, כך שתהפוך ללא כלכלית עבור קיבוצי המרכז.

 

מה הם סכומי הכסף שיצטרכו להתחייב עליהם חברי הקיבוץ, אם תתקבל חלופת המגורים?

חבר ותיק: ישלם 3.75% מערך הקרקע עד שטח בנוי של 141.5 (שאר הסכום יהיה בעת מימוש), ו 33% מערך הקרקע על מה שבנוי בביתו מעל 141.5 (אם בנה). אופן התשלום ומערך השיפויים והאיזונים יידון בדיונים סביב השיוך.

כל מי שהתקבל לחברות לאחר מרץ 2007, כולל חבר בשכונה חדשה א'-ב', בונה בשכונה ג': 33% מערך הקרקע ללא יכולת דחייה (הן מתחת והן מעל ל 141.5). אופן התשלום ומערך השיפויים והאיזונים יידון בדיונים סביב השיוך.

 

מהי ההערכה של שווי מגרש?

על פי שמאות מדגמית של רמי:

· 1.8 מיליון ₪ לבונים בשכונות א' ב'

· 1.3 מיליון ₪ לבתי הותיקים

 

אם יש לי כוותיק בית ששטחו כבר מעל 141.5 מ"ר, מה ההשלכות לגבי?

חבר בשכונה א'-ב': אין השלכות – בכל מקרה בעת שיוך אם החלופה תהיה חלופת המגורים התשלום יהיה 33% על כל השטח.

חבר ותיק: יש השלכות – במידה ותבחר חלופת המגורים בעת השיוך אי אפשר יהיה לדחות את התשלום עבור שטח מעל 141.5. החבר ישלם 3.75% מערך המגרש עד 141.5, מעבר לכך ישלם 33% מערך המגרש באופן מיידי.