כניסת חברים ותושבים

סרטון לגיוס מועמדים לועד הנהלה 2020
סרטון לקידום גיוס מועמדים לועד ההנהלה 2020

מי מצטרף לועד ההנהלה? 
בימוי, הפקה וצילום - עידו תירוש ספטמבר 2020