כניסת חברים ותושבים

ערב יום העצמאות "הביתה. נקודה" (2010)
ערב יום נעצמאות 2010