כניסת חברים ותושבים

הנוער העובד בפרדס בזמן משבר הקורונה (2020)
נוער עובד בפרדס בזמן נשבר הקורונה