כניסת חברים ותושבים

מודעות לספורט בקיבוץ (1998)
מודעות לספורט בקיבוץ 1998