כניסת חברים ותושבים

פנסיונרים מטיילים: נרקיסים, דולומנים, קיבוץ שמיר (2020)
פנסיונרים מטיילים: נרקיסים, דולומנים, קיבוץ שמיר (2020)