כניסת חברים ותושבים

מבצע איחוד מחסנים (1997)
מבצע איחוד מחסנים (1997)