כניסת חברים ותושבים

הדלקת נר בסביום עם גן רימון (2019)
הדלקת נר רביעי בסביום עם גן רימון