כניסת חברים ותושבים

רויטל לסיק 9.11.19
קהל גדול
רויטל לסיק
9.11.19 - 21.12.19
פתיחה: שישי, 15.11.19 , בשעה 12:00

רויטל לסיק- תערוכה בגלריה


 רויטל לסיק / קהל גדול

 

במרכז יצירתה של רויטל לסיק עומדת דמות נשית נועזתמתריסה ואניגמטיתשאינה חוששת לחשוף קִרבה יוצאת דופן לעולם החידמות זוהשבה וחוזרת בעבודותיה לאורך השניםמופיעה בתערוכתה הנוכחית בשני מוקדיםמוקד אחד הוא מיצב המורכב מרצף של שקפים מצוירים במרקר כחולהמוקרנים במטול המופעל על ידי הצופהזה אחר זה פורסים השקפים עלילה שגיבוריה אישה וחזיר-בר שנפגשו באקראימה שהחל בגישושי היכרות ובחשדנות הדדית השתנה בפתאומיות עקב פלישה אלימה של צייד שפגע בחיהאולי בניסיון להרשים את האישה/הנערהאך זו נחלצת דווקא לעזרת החזיר ואגב כך חושפת את אחדות הגורל הסמויה שבין האישה לחיה.

המוקד השני בתערוכה הוא רישום גדול-ממדים בעיפרון על ניירהתלוי על הקיר המרכזי בגלריהבלב הציור אישה רוכבת על גב חזיר-בר ברום גבעהידה האחת מונפת אל-על והאחרת אוחזת ברסן החיהומבטה נישא אל האופק הרחק מכאןההמון המתגודד למרגלות הגבעה משווה לאירוע אופי פולחני המעלה על הדעת טקס מטריארכלי קדום ועלוםבקהל ניתן למצוא טיפוסים של אנשים במצבי פעולה מגווניםבעלי חיים מסוגים שונים ויצורים היברידייםהכלאות בין חיה לחיה ובין אדם לחיה וחפצים שמוקמו במרחב שלא במקומם הטבעיזה עולם המתקיים בין הריאליסטי לפנטסטישרפרטואר הדימויים שלו לקוח מהביוגרפיה של לסיקמטקסטים ספרותיים וממקורות השראה מתולדות האמנותהמעובדים על יד לסיק לסימנים של איקונוגרפיה פרטיתאסוציאטיבית ומסתעפתבאמצעות האיקונוגרפיה היא מפרקת זיכרונות וחוויותמוסיפה וגורעתואז מחברת הכול מחדש כראות עיניה לטקסט חזותי שכולל עירוב סדרים וזליגת גבולותהמונעים מהצופה לפענח את הדימויים הרבים ולצרפם לכדי סיפור קוהרנטי וממוקדעם זאתהרישום גם מעלה תחושה חזקה של סימבוליות ומטפוריותהחורגות מהקשרים פרטיים המוצפנים בו וקשורות למורכבות ההוויה האנושית.

אחת מנקודות האחיזה שיש בהן כדי להסיר במעט את החידתיות של הציור טמונה באווירת הקרנבל של האירוע המסתורישלסיק מגישה לנו רגע מוקפא ממנוהקרנבל הוא אירוע שבו מתקיים זמן חלופיעשיר ודחוסבקרנבל נפגשים אנשים ממעמדות שונים לחוויה משותפת של חופשהמשוחררת ממסגרות נוקשות ומהיררכיות פוליטיות ואסתטיות קפואות שנהוגות ב"חיים הרגילים". האחֵר משתחרר ותופס את מרכז הבמהכל המחסומים החברתיים הרגילים נפרצים והבדלי מיןגזע וגיל נמחקים.

חוקר התרבות מיכאיל באחטין מדגיש את הממד הכפול של הקרנבל ואת הווייתו הגבוליתאת החוויה שהיא מציאותית ובה-בעת בדויה: "בקרנבלטעןאין יוצריםואין משחקיםאלא חיים בו – חיים על פי חוקיוכלומר חיים חיי קרנבלואילו חיי קרנבל הם חיים שהוצאו ממסלולם הרגיל ובמידת מה הם חיים מצדם ההפוךעולם הפוך". נקודה זו של "העולם ההפוך", של העולם האקסצנטרי (שמחוץ למרכז), היא בעלת חשיבות יתרהכי היא מאפשרת ראיית עולם חלופית שאינה מכירה באיסורים ובסייגים של עולם החוק הרגיל.[1]

מהמציאות הגבולית והפרומההמיטלטלת בין האמיתי לבדיה ובין האסקפיזם לחרדהנושבת רוחה המתמרדת של לסיקהחותרת תחת היררכיותמוסכמות ותקינות חברתיתבמקומות אחדים בציור הטמיעה לסיק מוטיבים מיצירתו של הצייר הבלגי ג'יימס אנסורשחלק ניכר מחומרי הגלם בציוריו מקורו בקרנבלים השנתיים שבהם חזה בילדותו.[2] בדיוקן עצמי בין מסכות (1899) טשטש אנסור את הגבולות בין המציאות לדמיון באמצעות הסוואת פניהם של האנשים במסכות גרוטסקיותובאופן פרדוקסלי דווקא חשף לעיני כול את החברה במערומיההטיפוסים המחופשים אצל לסיק מחדדים אף הם את הממד הביקורתי של העבודהכשהם מעלים את סוגיית היחס בין האמיתי למזויףאת האכזריותהצביעות והחמדנותלצד החמלההעדינות והצניעות.

שפע ההתרחשויות הלא-מפוענחות המתחוללות בציור והעירוב בין הריאליסטי לדמיונישבין היתרניכר בהופעתם של יצורי הכלאייםבהשמת דברים שלא בהקשרם הטבעי וכמובןבהופעת הטוב והרע בו-בזמןמרפרר גם לציור הנודע של הירונימוס בושגן התענוגות הארציים (1503–1504). בציורו אפוף המסתוריות איתגר בוש את קהל הצופים (ולימים את חוקרי האמנותבחידות שטמןוכך לכד את מבטם אך בה-בעת הותיר אותם בתחושה חריפה של דיסאוריינטציהגם לסיקשבחרה למקם את האירוע במרחב תלוש ואוטופי שהוא שום-מקוםמותירה את צופיה בחוסר התמצאות המכשיל את הניסיונות לפענח את כתב החידה המתגלה לנגד עינינוואולי זו בעצם כוונתהלפתות אותנו באמצעות הדימויים הרבים אל תוכו של הרישוםהמתגלה שוב ושוב כמבוך מפותל ואין-סופי.

פעולת הרישום העמלנית והקווקוו האובססיבישהוא אחד מביטוייו הבולטים של כתב ידהנעשים באמצעים פשוטים – עיפרון ומרקר – ומטביעים במצע הציורי הן את רגעי ההתרחשות והן את תביעתה הבלתי מתפשרת לצייר ולא לחדול שוב ושובושוב.

 

רותי חינסקי אמיתי , אוצרת

 

רויטל לסיק

אמניתבוגרת תואר שני MFA במסלול יצירהאוניברסיטת חיפה.

הציגה בארץ תערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות במקומות שוניםמוזיאון רמת גןמוזיאון ינקו דאדא בעין הודמוזיאון ברעםבית ספר לאמנות בסיסמרכז הנצחה טבעוןעבדה בסדנאות האמנים ״פירמידה״ בחיפהוהייתה חלק מהגלריה השיתופית בכברי.

כיום עובדת בסטודיו פרטי בהדרחיפהעוסקת בציור וברישום ויוצרת מיצבים תלויי חללהמיצביםהנושאים אופי רישומיעשויים חומרים מגווניםפחםעטיםעפרונות וכיו"בעבודותיה נושאות אופי נרטיבי אקספרסיביבאמצעות דימויים מעולם החיי היא מספרת את קורותיהזה ארבע שנים היא בעלת טור קבוע במגזין הווירטואלי "תוהו", ובו היא מעלה רישומים המגיבים לתערוכותמידע על אירועי תרבות או ביקורי סטודיו בארץ ובחו"ל.

עבודותיה נמצאות באוספים שונים פרטיים וציבוריים.[1] דוד גורביץ ודן ערב , אנציקלופדיה של הרעיונות, תל אביב: בבל, 2012, עמ' 1091–1092.

[2] עבור אנסור היה הקרנבל מקור השראה חשוב, ששורשיו טמונים בשנות ילדותו, בעת שצפה בקרנבלים השנתיים שהתקיימו בעיר מגוריו, ובמשלח ידה של אימו, שהחזיקה חנות של מסכות, מזכרות ואביזרי קרנבל.