כניסת חברים ותושבים

פרסומת לחדר אוכל- חתונות נבון, לביא, נקר, אמיתי ופרידמן (1997)
פרסומת לחדר אוכל- חתונות (1997)