כניסת חברים ותושבים

שלושה עצי דקל ליד הגנים שמקורם בכנרת (1995)
3 עצי דקל ליד הגנים